A festői szépségű alföldi táj és a vízpart nyújtotta kikapcsolódási lehetőségek kellemes és nyugodt pihenést biztosítanak.  A II. tó ideális horgászterület - az önálló horgászati jogosultság kezelője, a Kakasszéki Kereskedelmi Kft arra törekszik, hogy horgászstégek létesítésével, csónakok  bérbeadásával és a kulturált környezet kialakításával igazi horgászparadicsomot teremtsen a tóparton. Váltson horgászjegyet, ragadjon horgászbotot és élvezze a tó nyújtotta horgászélményeket!

A tavon engedéllyel rendelkező horgászok horgászhatnak.
Jegyváltás:

Basits Ferenc (+36 30 563 2878) – Kakasszéki Vendég Ház

 

Madárhatározó
Elkészült a népszerű okostelefonos Madárhatározó alkalmazás új verziója, amiben már közel az összes hazánkban valaha előfordult madárfaj megtalálható.
Az alkalmazás 157 fajos alap verziója továbbra is ingyenesen elérhető, a most elkészült „haladó verzió” az MME tagjainak ingyenes és a nem tagoknak is csak jelképes 1090 Ft. Az alkalmazásból származó bevételt a meglévő madár-, kétéltű- és hüllőhatározók fejlesztésére és új alkalmazások (például emlőshatározó) készítésére fordítja a két egyesület.


Google Play áruház
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app

App Store
 
 
 
Orosháza és Kakasszék között, a megyehatár közelében lévő kerékpárút mellett pihenőhely várja a túrázókat.
A pihenőben padok, asztalok, szemetesek, tűzgyújtó hely, biciklitároló, valamint a gyereknek játékos feladatokat tartalmazó tábla  és fából készült játékok kaptak helyet.
Található itt egy kilátó is, mely egy 1,5 méteres dombon áll és szép időben Kakasszék, de a puszta is jól látható innen.

 

 

Tornyai János Múzeum és Közművelődési központ, Folyamatosan, igény szerintigény szerint

A Tornyai János Múzeum alapítása az 1904-es városi ipari és mezőgazdasági kiállításhoz kötődik. Tornyai János kezdeményezése, Kiss Lajos fáradhatatlan gyűjtőmunkája teremtette meg az intézmény alapjait, napjainkban pedig már egész évben gazdag időszaki képzőművészeti kiállításaival vonzza a látogatókat.
A múzeum feladata a régészeti, néprajzi, helytörténeti, képző- és iparművészeti kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása.
WEBOLDAL


Alföldi Galéria Folyamatosan, igény szerint
Helyszín: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8.
A 1960-as években merült fel egy önálló galéria felépítésének gondolata a vásárhelyi és az alföldi képzőművészet széleskörű bemutatására. Az 1970-es évek végén megüresedett az egykori Ógimnázium emeleti része. A felújítási munkálatok befejeztével 1985-ben nyílt meg az Alföldi Galéria a nagyközönség számára, mely 1945-ig ad áttekintést az Alföld festészetéről és szobrászatáról. A folyósón Medgyessy Ferenc terrakottái sorakoznak. Az első teremben a 19. század magyar festőinek képei láthatók, többek között: Bihari Sándor, Fényes Adolf, Gosztonyi József, László Fülöp, Lotz Károly, Mednyánszky László. Három terem mutatja be Tornyai János művészetét. A további termekben Aba Novák Vilmos, Darvassy István, Endre Béla, Iványi Grünwald Béla, Kallós Ede, Koszta József, Nagy István, Rudnay Gyula, Szabó Iván, Tóth Menyhért, Vaszary János művei sorakoznak. A sort Izsó Miklós Búsuló juhásza zárja. Az egykori református főgimnázium klasszicista épülete 1820 és 1822 között épült. Tetejére kis harangtorony került. 1882-1883-ban nyugat felé eredeti stílusában kibővítették. Az emeleti ablakok félköríves, a földszintiek - a középső kivételével - egyenes záródásúak. A szintek között díszített párkányzat fut végig. Az 1897-es ismételt átépítéskor a harangtornyot lebontották. A kiállítótermekben kapnak helyet a képzőművészeti és fotó szimpóziumokat kísérő időszaki kiállítások.
 
Zsinagóga Folyamatosan, igény szerint
Helyszín: Hódmezővásárhely, Szent István tér
A szegedi Müller Miksa tervei alapján 1906 és 1908 között alakították mai formájára. A mór stíluselemeket is felhasználó eklektikus, impozáns térhatású templom jellegzetes szecessziós díszítésű. A bejáratot óriásivá növelő köralakú üvegablak uralja a homlokzatot, melyet hármas ív zár, kőtáblával a tetején. A színes rózsaablak fölött héber nyelvű felirat olvasható: "Erősségem és oltalmam az Örökkévaló, benne bízom." A két oldalon emelkedő Dávid-csillaggal díszített kupolák sajátos egyéni jelleget kölcsönöznek az épületnek. A szobordíszeket Balla József készítette. A templombelsőbe narthexen (előcsarnok) keresztül léphetünk, ahol a karzat mind a négy oldalon körbefut. A frigyszekrény mögött van a kórus karzata. 1974-ben a narthexben márvány emléktáblákat és egy jelképes fekete síremléket helyeztek el a deportáltak és a mártírok emlékezetére. 
 

Mindenszentek Templom
Folyamatosan, igény szerint
Helyszín: Mindszent, Kossuth u. 48.
A mai templom 1798-1800 között épült, késő barokk stílusban. A homlokzaton két, falba szorult ágyúgolyó látható, melyeket a Vörös Hadsereg katonái lőttek ki 1919-ben a templomra. A templom homlokzatát Szent Péter és Pál apostolok szobrai díszítik. Bejárata fölött a város 1772-ből való címerét örökítették meg: két hal között egy ekevas azt jelképezi, hogy a várost hajdan földművesek és halászok lakták. A főoltár hatalmas Mindenszentek-képe az egyik legjobb barokk alkotás a megyében. Több mint száz alakot ábrázol, változatos színek gyönyörködtető, mégis egységes összhatásával és a barokkra jellemző mozgalmassággal. Ezt és a mellékoltárok képeit Sporer Mihály és Csokány Antal egri festők készítették. A rézfedeles vörös márvány keresztelőkút 1827-ből való. A szentély falának domborművén Szent Imre látható Szent Istvánnal és Szent Gellérttel (Andrejka József, 1935). A Szent Kereszt-oltáron őrzik a Szent Kereszt-ereklyét, amelyet Kruzslitz Mauritius olaszországi irgalmasrendi szerzetes, Mindszent szülötte és díszpolgára 1933-ban ajándékozott a templomnak. Figyelmet érdemel még a Jézus Szíve- és a Szent József-szobor, melyeket tiroli mesterek faragtak fából a XVIII. században. Műemlék. 

 
Túra javaslat Kakasszéken
A Kakasszéki Vendégháztól kerékpárral 10 km a Kardoskúti Fehértó, mely a Körös-Maros Nemzeti Park része. A tavasz melegedésével a szikes partokon közel a vízhez építi fészkét a gulipán. Jellegzetes, felfelé hajló csőre utal különleges táplálkozásmódjára. Fejének jobbra-balra mozgatásával kaszáló mozdulatokkal veszi fel táplálékát a vízből. A magasabb füvű legelőn bíbicek, godák és piroslábú cankók költenek.

 

Székkutasi puszta Folyamatosan, igény szerint
Helyszín: Székkutas
Földutakon járható be a Kardoskúti madárrezervátumig elnyúló Székkutasi, vagy Ficséri puszta. A terület viszonylag háborítatlan, ennek köszönhetően több védett állat - túzok, nagy goda, bíbic - élőhelye. Szabadon látogatható. 

 
A Capella cukrászda Havonta
Helyszín: Szeged, Kárász u. 6.
Az országos elismerésnek örvendő cukrászda többek között tradicionális, kézi készítésű cukrászati termékek előállításával, értékesítésével foglalkozik. A cukrászda az egyes termékek történetéről, készítéséről – igény szerint – termékbemutatókat tart. Fagylaltjuk a 2008-as Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete rendes évi versenyén ezüstérmet nyert.
 
Csúcsi Fazekasház Folyamatosan, igény szerint
Helyszín: Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 101.
A Tornyai János Múzeum kezelésében 1974-ben nyílt meg a Csúcsi Fazekasház, amely Vékony Sándor, a népművészet mestere műhelye és lakása volt. A műhely úgy maradt, ahogy mestere 50 évig használta. A csúcsi "fehéredényesek" tömörformájú, tiszta, egyszerű díszítésű edényei mellett más városrészek kerámiáját is kiállították. A kiállítóhelyet ma a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ működteti.
 
Népművészeti Tájház  Folyamatosan, igény szerint
Helyszín: Hódmezővásárhely, Árpád u. 21.
A házgyári emeletes épületek között szinte mementóként hat a városközpont tőszomszédságában meghagyott parasztház, amely a maga egyszerűségében őrzi a népi építészet és életmód kis darabkáját. A 18. századi nádtetős, vályogfalú ház hiteles környezetben mutatja be a város népművészeti értékeit. A szobákban vásárhelyi bútorok, hímzéseik, a csúcsi, tabáni és újvárosi tálasok munkái láthatók. A szabadkéményes konyha a 20. század elejét idézi. Az udvaron gazdasági épületek istállók, szín magtár és ólak sorakoznak.
 
Borszűrő Szent Mihály napi szüret Minden év szeptemberében
Helyszín: Ópusztaszer
Borszűrő Szent Mihály napján kerül megrendezésre minden évben a szüret az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A préselés munkafolyamatába lehet bekapcsolódni, megkóstolva a szőlőt és a mustot. A szüretelők szórakoztatásáról, a vidám muzsikáról a gazda gondoskodik. Mihály napján volt egykor a híres őszi vásár is. Ezt a hangulatot idézik fel a skanzenben, ahol mesteremberek, kézművesek mutatják be tudományukat, árulják portékájukat.